top of page

Cuper & Turneringar

Evenemang på Åland

De anordnas många turneringar på Åland.

OBS! Tillstånd att anordna cuper/turneringar på Åland beviljas av ÅFF på ansökan av arrangörsföreningen, senast inom oktober för följande års arrangemang.
Om något lag/förening senare, utöver detta, kommer på att man vill arrangera en turnering skickas ansökan in minst 30 dagar före turneringen planeras starta.

Se vad som arrangeras i bilagan till höger >

Medlemsföreningarnas hemsidor med kontaktuppgifter kan ses här

bottom of page