top of page

Cuper och turneringar

Sanktionering av cuper

Varje år arrangeras tiotals cuper på Åland. För cuper som anordnas på Åland gäller att de skall vara sanktionerade av Ålands Fotbollförbund, d.v.s. ÅFF skall sätta sitt godkännande på att cupen får anordnas. Sanktionering till att anordna cuper på Åland beviljas av ÅFF på ansökan av arrangören, senast inom oktober för följande års arrangemang. Om man på kortare varsel vill arrangera en cup skickas ansökan in minst 30 dagar före cupen planeras starta.

bottom of page