Kontakt

Ålands Fotbollförbunds kansli håller öppet vardagar mellan kl 09:00 och 15:00.

Besöksadress är i Idrottens Hus på Östra Esplanadgatan 7.

På Fotbollförbundets kansli hittar man sportchef Daniela Haglund med huvudansvar för det löpande arbetet på kansliet (ekonomi, kontaktperson mot FBF, SvFF m.m). Sportchefen fungerar även som en kontaktperson mot föreningarnas seniorfotboll. 

Postadress

Östra Esplanadgatan 7 
AX-22100 Mariehamn  

Kontaktuppgifter

Kansliet: +358 18 16856
Mobil: +358 457 3451 560  

FO-nummer
0855214-1

Bank: 
Ålandsbanken
Konto: IBAN: FI55 6601 0002 1831 19
BIC:  AABAFI22