Kontakt

Ålands Fotbollförbunds kansli håller öppet vardagar mellan kl 09:00 och 15:30.

Besöksadress är i Idrottens Hus på Östra Esplanadgatan 7.

På Fotbollförbundets kansli hittar man förbundsansvarig Zacharias Fjellander på tel +358 18 16856. Under sportchefens frånvaro kan ordförande Heidi Kullberg (heidi.kullberg@outlook.com), +358 504117188 kontaktas.

Domaransvariga når man via e-post: Christer "Krille" Mattsson  eller på tel +358 457 5267 230

Domartillsättare når man via e-post: Josef Fagerholm eller på tel +358 457 3749 766

Postadress

Östra Esplanadgatan 7 
AX-22100 Mariehamn  

FO-nummer
0855214-1

Bank: 
Ålandsbanken
Konto: IBAN: FI55 6601 0002 1831 19
BIC:  AABAFI22