Domare

Domare på Åland

Domaransvarig Mattias Gestranius

FIFA-domaren Mattias Gestranius fungerar som domaransvarig på Åland under 2019. Rollen är att vara att vara länken mellan ÅFF och FBF i domarfrågor. Mattias kommer även att utbilda våra aktiva domare, genomföra FBF:s domartester och placera de åländska domarna på rätt nivå. Mattias som bor i Åbo, kommer till Åland regelbundet, för att se våra aktiva domare, ge dem feedback och kommer att ha en god dialog med domarcoacherna och domartillsättaren.
Kontakt e-post: Gestranius 

Domarcoacher Heidi Kullberg och Alexander Ahtola

Alexander och Heidi ska främst jobba med att utbilda unga spelledare/domare, följa upp dem under deras första 5-6 matcher, följa upp sina adepters utveckling, och föra statistik samt kartläggning av domarna, samt ha kontinuerlig kontakt med domarna under säsong.
Alexander och Heidi arrangerar utbildningar och skall vara mycket på fältet. Alexander och Heidi har i uppdrag att kartlägga domarbehovet med ÅFFs medlemsföreningar, skapa en utbildningsplan och bägge bör om möjligt även delta när grund- och fortsättningskursen arrangeras, samt allmänna domarträffar.
Kontakt e-post: Kullberg Ahtola

Domartillsättare Josef Fagerholm

Utser domare till, ÅM- och seriematcher i distriktsserier, främst 11-manna. Lagen som är 13 år eller äldre lägger in sina träningsmatcher i TASO, senast 14 dagar innan match, för att få hjälp med domartillsättning. Domartillsättaren sköter inmatning av domare och domarna sköter om matchernas uppföljning via administrationsverktyget TASO. Månatligen begärs förhinder in, senast den 15:e varje månad, av domarna och senast den 25:e varje månad skall följande månads matcher vara tillsatta. Josef fungerar som ett bollplank för domare som behöver byta ut sina tilldelade matcher. Det är dock på domarens eget ansvar att få en ersättare som uppfyller klassificeringskravet. Ansvarar för att ta hjälp av Upplands fotbollförbund eller andra finska distrikts domarklubbar för att få domare till de matcher då den åländska domarkåren ej räcker till. Josef får ta hjälp av Mattias om domarsituationen på Åland inte räcker till.
Kontakt e-post: Fagerholm tel: 0457-3749766

Domarklubben (ÅFD)

Är en förening för de åländska domarna på Åland. Domarklubben är medlem i Ålands Fotbollförbund och föreningarna har ett nära samarbete. Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten inom domarklubben och är länken mellan domarna och förbundet. ÅFD arbetar och driver meningsfulla och dagsaktuella frågor för domarna samt arbetar för att upprätthålla en god sammanhållning bland domarna.

Ålands Fotbolldomare höll sitt höstmöte 22.11, där man även valde en ny styrelse för kommande säsong.

Den nya styrelsen består av Heidi Kullberg (ordförande), Peter Sjöblom, Nico Cepeha, Alexander Ahtola, Elis Åberg och Gabriel Stoia (suppleant). Den nya styrelsen avser fortsätta det arbete som den tidigare styrelsen gjort och vill också i framtiden vara en klubb som både utbildar, stöder och utvecklar sina medlemmar men också fungerar som domarnas röst på fotbolls-Åland. Målsättningen är att vara en ändamålsenlig klubb för alla fotbollsdomare- oberoende erfarenhet, ålder, kön eller ambition.

Vi vill också passa på att tacka den tidigare styrelsen - Daniel Melander (ordförande), Peter Sjöblom, Josef Fagerholm, Nico Cepeha och Gabriel Stoia (suppleant).

Om du har ideér hur klubben kan utvecka sin verksamhet, är du välkommer att kontakt vem som helst i styrelsen.

Kontaktuppgifter ÅFD

Ordförande: Heidi Kullberg, Medlemmar: Peter Sjöblom, Nico Cepeha, Alexander Ahtola, Elis Åberg och Gabriel Stoia (suppleant).

Domare till seriematcher

På respektive lags TASO-sida ses vilken/vilka domare som tillsatts. Logga in här: T A S O

Hemmalagen

Hemmalaget ska kontakta huvuddomare (eller ersättare om byte skett) tre dagar innan match, för att stämma av matchdatum, tid och plats per e-post eller telefon. Viktigt att få kontakt! Om domare saknas helt, kontakta Josef Fagerholm (0457-3749766) omgående.
Huvuddomarens uppgift att ta kontakt med eventuella assisterande.

Domare

Tillsatt domare ansvarar själv för ersättare vid förhinder! Kontrollera speldatum, tid och spelplats noggrant och meddela vid felaktigheter.

Upplands Fotbollförbund

Hantering av domarrapporten (spelarförteckningen) för matcher mellan lag från Uppland och lag från Åland.

Matcher på Åland

  • Upplandslag tar med utskriven spelarförteckningen från FOGIS och ger till den åländska domaren.
  • De åländska lagen skriver ut sin spelarförteckning i vårat system (TASO) och ger till domaren. (3 ex; domaren, motståndarlaget och ett ex behålls i det egna laget).
  • Det åländska hemmalaget rapporterar resultatet via sms (+46 73 0126 126) till UFF som tidigare direkt efter matchen.
  • Efter matchen skickar den åländska domaren det svenska och åländska lagets spelarförteckning med resultat, noterade målskyttar och ev. varningar/utvisningar till UFF och ÅFF, genom att skanna in eller fotografera spelarförteckning (mobilkamera) och skickar det elektroniskt till domare@upplandsff.se och fotboll@idrott.ax, senast 48 timmar efter aktuell match.

Matcher i Uppland

  • De åländska lagen skriver ut sin spelarförteckning i vårat system (TASO) och ger till domaren (3 ex; domaren, motståndarlaget och ett ex behålls i det egna laget).
  • Denna lista skickar domaren till Upplands FF.