Domare

Domare på Åland

Domaransvarig Mattias Gestranius

Mattias Gestranius fungerar som domaransvarig, utbildare och domarcoach på Åland. Från och med 1.1.2021 ansvarar han även för domartillsättningen.
Kontakt e-post: Gestranius 
Telefon: 040 7017 126

Domare till matcher

På respektive lags TASO-sida ses vilken/vilka domare som tillsatts. Logga in här: T A S O

Hemmalagen

Hemmalaget skall inför seriematch kontakta huvuddomare (eller ersättare om byte skett) tre dagar innan match, för att stämma av matchdatum, tid och plats per e-post eller telefon. Viktigt att få kontakt! Om domare saknas helt, kontakta Gestranius.
Huvuddomarens uppgift att ta kontakt med eventuella assisterande.

Domare

Tillsatt domare ansvarar själv för ersättare vid förhinder! Kontrollera speldatum, tid och spelplats noggrant och meddela vid felaktigheter. OBS! Eventuella matchbyten skall stämmas av med Domaransvarig.

Upplands Fotbollförbund

Hantering av domarrapporten (spelarförteckningen) för matcher mellan lag från Uppland och lag från Åland.

Matcher på Åland

Upplandslag tar med utskriven spelarförteckningen från FOGIS och ger till den åländska domaren.
De åländska lagen skriver ut sin spelarförteckning i vårat system (TASO) och ger till domaren. (3 ex; domaren, motståndarlaget och ett ex behålls i det egna laget).
Det åländska hemmalaget rapporterar resultatet via sms (+46 73 0126 126) till UFF som tidigare direkt efter matchen.
Efter matchen skickar den åländska domaren det svenska och åländska lagets spelarförteckning med resultat, noterade målskyttar och ev. varningar/utvisningar till UFF och ÅFF, genom att skanna in eller fotografera spelarförteckning (mobilkamera) och skickar det elektroniskt till Domaransvarig UFF och Domaransvarig ÅFF, senast 48 timmar efter aktuell match.

Matcher i Uppland

De åländska lagen skriver ut sin spelarförteckning i vårat system (TASO) och ger till domaren (3 ex; domaren, motståndarlaget och ett ex behålls i det egna laget).
Denna lista skickar domaren till Upplands FF.

Domarklubben (ÅFD)

Är en förening för de åländska domarna på Åland. Domarklubben är medlem i Ålands Fotbollförbund och föreningarna har ett nära samarbete. Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten inom domarklubben och är länken mellan domarna och förbundet. ÅFD arbetar och driver meningsfulla och dagsaktuella frågor för domarna samt arbetar för att upprätthålla en god sammanhållning bland domarna.

Styrelsen består av Heidi Kullberg (ordförande), Peter Sjöblom, Nicolae Cepeha, Alexander Ahtola, Elis Åberg, Alexander Hägerstrand och Charaf Oubelkacem. Den nya styrelsen avser fortsätta det arbete som den tidigare styrelsen gjort och vill också i framtiden vara en klubb som både utbildar, stöder och utvecklar sina medlemmar men också fungerar som domarnas röst på fotbolls-Åland. Målsättningen är att vara en ändamålsenlig klubb för alla fotbollsdomare- oberoende erfarenhet, ålder, kön eller ambition.

Om du har ideér hur klubben kan utvecka sin verksamhet, är du välkommer att kontakt vem som helst i styrelsen.

Kontaktuppgifter ÅFD

Ordförande: Heidi Kullberg