top of page

Utbildning

Allmänt

Ålands Fotbollförbund anordnar kurser och föreläsningar för tränare, ledare och domare på Åland. Varje år arrangerar vi FBF:s tränarutbildningar, spelledarutbildningar, grundkurs samt fortsättningskurs för domare. Dessutom arrangerar vi efter behov fristående kurser och föreläsningar. ÅFF samarbetar ofta med Ålands Idrott som arrangerar många kurser och föreläsningar.

Ålands Idrotts kursutbud finner du här.

Grundkurs för domare 

Är du sugen på att börja döma fotboll? Kom med på ÅFF:s grundkurs för domare! Som domare får du en intressant utmaning, meningsfull motion och en extra förtjänst. Kursen består av egna självstudier och tre gemensamma kurstillfällen. De två första kurstillfällena är teoripass på Idrottens hus, Östra Esplanadgatan 7, Mariehamn, enligt följande:

Torsdag 20.4 kl. 17:00 - 20:30

Fredag 21.4 kl. 17:00 - 20:00

Det tredje kurstillfället som hör till grundkursen är planskolning:

Lördag 22.4 kl. 13:00-15:00 på gamla konstgräsplanen i Idrottsparken, Mariehamn. 

Utöver grundkursens tillfällen är du som ny domaraspirant också varmt välkommen att delta i skolning för assisterande domare:

Lördag 22.4 kl. 09:15 - 10:15, Idrottens hus

Samt domarnas årliga fortsättningskurs:

Lördag 22.4 kl. 10:30 - 12:30, Idrottens hus

Det är kostnadsfritt att delta i grundkursen men du behöver vara 12 år eller äldre. 

Anmälan görs här.

Vid frågor kontakta Alexander Ahtola, +358404666651

bottom of page