top of page

Utbildning

Allmänt

Ålands Fotbollförbund anordnar kurser och föreläsningar för tränare, ledare och domare på Åland. Varje år arrangerar vi FBF:s tränarutbildningar, spelledarutbildningar, grundkurs samt fortsättningskurs för domare. Dessutom arrangerar vi efter behov fristående kurser och föreläsningar. ÅFF samarbetar ofta med Ålands Idrott som arrangerar många kurser och föreläsningar.

Ålands Idrotts kursutbud finner du här.

bottom of page