Medlemmar och spelare

Medlemmar

Ålands fotbollförbund är takorganisationen för de åländska föreningarna. Representanter från medlemsföreningarna utgör styrelse i Ålands Fotbollförbund. 

Hedersmedlemmar

  • Anders Mattsson, hedersordförande ÅFF

  • Christer Mattsson,hedersordförande ÅFF¨

  • Gösta Bryggman, hedersmedlem ÅFF 

  • Kenneth Berndtsson, hedersmedlem ÅFF 

  • Christer Lillie, hedersmedlem ÅFF