Medlemmar och spelare

Medlemmar

Ålands fotbollförbund är takorganisationen för de åländska föreningarna. Representanter från medlemsföreningarna utgör styrelse i Ålands Fotbollförbund. 

Hedersmedlemmar

  • Anders Mattsson, hedersordförande ÅFF

  • Gösta Bryggman, hedersmedlem ÅFF
     

Spelare

Alla medlemsföreningar handhar sin egen administrationen kring de åländska spelarna. Varje spelare måste ha ett aktivt spelpass för att få representera sin förening vid matcher. Spelarens representationsrätt måste även vara i skick vid matcher.