top of page

Representationsrätt

Att representera en förening

Det finns regler att följa gällande huruvida en spelare har rätt att spela. En spelare anses saknar spelrätt i följande fall:

  • Spelaren saknar spelpass.

  • Spelaren saknar representationsrätt i föreningen och denne kan inte representera annan förening utifrån farmaravtal, samarbetsföreningsbestämmelserna eller bestämmelserna för gemensamt lag.

  • Spelaren har spelförbud.

  • Tävlingsarrangören konstaterar att spelaren saknar rätt att spela.

  • Spelaren saknar den tidigare föreningens eller tävlingsarrangörens givna speltillstånd.

bottom of page