top of page

Etiska riktlinjer vid byte av klubb

Rekommendationer vid spelarövergångar

Spelarövergångar som sådana är en normal och naturlig sak inom fotbollen, men när det sker är det viktigt att kommunikationen mellan föreningarna fungerar. På så vis kan vi undvika onödiga irritationsmoment. Från ÅFF:s sida vill vi uppmana alla som verkar inom fotbollen till ett ansvarsfullt och respektfullt handlande vid spelarövergångar och presenterar nedan riktlinjer för hur detta bör gå till.

A. En enskild spelare byter förening.

 • Spelaren (och/eller dennes föräldrar) kontaktar sin tränare (alltså tränaren för laget som spelaren ämnar lämna) för att meddela om övergången. Tränaren meddelar i sin tur vidare internt inom sin förening (t.ex. verksamhetsledare, ungdomsansvarig). 

 • Spelarens nya tränare informerar spelaren om upplägget i det nya laget och vad som förväntas av denne. 

 • Spelarens nya tränare kontaktar den gamla tränaren för att kolla att allt är okej kring övergången. Detta är ett bra tillfälle att delge information som berör spelarens utveckling, såsom träningsflit och eventuella tidigare skador. Det är också en god idé att diskutera en eventuell återgång till den gamla föreningen om det skulle visa sig att övergången inte faller väl ut.

 • Spelaren fullgör sina skyldigheter (såsom att erlägga ev. obetalda avgifter) gentemot sin gamla förening. 

 • Övergången sker formellt genom att den nya föreningen anmäler detta i Taso. 

B. Hela laget byter förening

Ibland uppstår situationer där ett helt lag behöver byta förening, t.ex. då ett mindre juniorlag har för få spelare för att gå upp till en större spelform. I ett sådant fall är det centrala återigen kommunikation med alla inblandade. 

 • Överlämnande förening kontaktar mottagande förening och tar initiativ till en övergångsprocess.

 • När samförstånd nåtts föreningarna emellan kan båda lagen informeras av sina respektive ledare om planerna. 

 • Det är naturligtvis också viktigt att kommunicera med spelarnas föräldrar kring aktuella frågor såsom träning, seriespel och avgifter. 

 • Det är klokt att låta övergångsprocessen ta några månader för att förändringen inte ska ske alltför abrupt. På så vis hinner spelarna som ska byta lag vänja sig vid tanken och vi löper således mindre risk att spelare slutar p.g.a. förändringen som sådan.

 • Under den här tiden är det bra att ha regelbundna gemensamma träningar och andra aktiviteter tillsammans före övergången fullbordas. Särskilt viktigt är det att det nya utökade laget blir en fungerande helhet på ett socialt plan.

 • Lagledningarna håller kontakt genom processen och när den gemensamma resan går mot sitt slut fullbordas övergången formellt genom att spelarövergångarna görs i Taso.

.

bottom of page