Utbildning & kurser

Att lära sig mera

Ålands Fotbollförbund anordnar kurser och föreläsningar för tränare, ledare och domare på Åland. Varje år arrangerar vi, om intresse finns, FBF:s tränarutbildningar. Grundutbildning för domare samt eventuella fortsättningskurser. Dessutom arrangerar vi efter behov fristående kurser och föreläsningar. ÅFF samarbetar ofta med Ålands Idrott som arrangerar många kurser och föreläsningar.

Region Åland ansvarar för det praktiska och drar kurser inom sin Region och även tillsammans med de andra regionerna.

Finlands bollförbunds tränarstege:

Ålands Idrotts kursutbud: