Utbildning & kurser

Att lära sig mera

Ålands Fotbollförbund anordnar kurser och föreläsningar för tränare, ledare och domare på Åland. Varje år försöker vi, om intresse finns, anordna SvFF:s C-kurs, Spelledarkurs, Grundutbildning för domare samt eventuella fortsättningskurser. Dessutom arrangerar vi efter behov fristående kurser och föreläsningar. ÅFF samarbetar ofta med Ålands Idrott som arrangerar många kurser och föreläsningar.

Från och med 2016 ansvarar Region Åland, som handhas av IFK Mariehamn fotboll r.f. för fotbollstränarkurserna.

Tränarutbildningar i Uppland:

Tränarutbildningar SvFF:

Olika utbildningar inom Finlands bollförbund:

Ålands Idrotts kursutbud:

Träna barn/ungdom