Region Åland

Ålands regioner

Ålands Fotbollförbund beslöt år 2012 att de åländska medlemsföreningarna skulle få kvalitativt stöd och hjälp ute på fältet i lagen. Man beslöt att ge ekonomiskt understöd så att regionerna kunde knyta till sig utbildade tränare. 

Den åländska barn- och ungdomsfotbollen delade till en början in i tre regioner. Från och med 2015 ändrades detta till två regioner. Varje förening kan själv välja till vilken region man önskar tillhöra. Det är inte obligatoriskt att tillhöra någon region om man självständigt vill jobba med egna aktiviteter.

Från och med 2016 till 2018  finns det en region, Region Åland, som handhas av IFK Mariehamn fotboll r.f.

Region Åland har ett nära samarbete och agerar på uppdrag av Ålands Fotbollförbund.

Region Åland

Handhas av IFK Mariehamn fotboll där Thomas Fonsell ansvarar för det administrativa och Johan Carlsson är ansvarig regiontränare. 

Region Åland ansvarar för det ​praktiska u​te på fältet inom följande områden:

● Utveckling av barn- och ungdomsverksamheten generellt

● Utbildning (tränare, ledare, spelledare)

● Tekniktävlingar (Åland och Finland)

● Skolcup

● Skolidrottsdagar

● Teknik- och talangskolor

● All stars regler och fair play

● Regionträningar

● Kontaktperson gällande spelarutvecklingen gentemot FBF och dess regionverksamhet