Region Åland

Ålands regioner

Ålands Fotbollförbund, beslöt efter anhållan från medlemsföreningarna, att från och med 2013 ta bort en tjänst, ÅFF:s ungdomschef, för att istället ge ekonomiskt understöd till medlemsföreningarna, så att de skulle kunna knyta till sig fler utbildade tränare och att man på det sättet skulle få mer kvalitativt stöd och hjälp ute på fältet i varje lag. 

Detta skulle bli att kallas "Region Åland" där ett par föreingar tar på sig rollen som regionansvariga. Region Åland skall ha ett nära samarbete och agerar på uppdrag av Ålands Fotbollförbund. Varje övrig medlemsförening kan sedan välja till vilken region man önskar tillhöra. Det är inte obligatoriskt att tillhöra någon region om man självständigt vill jobba med egna aktiviteter. 

Den åländska barn- och ungdomsfotbollen delades till en början in i tre regioner; 1. Region Mariehamn (IFK) 2. Region Södra (JIK) 3. Region Norra (FCÅ). 

Från och med 2015 ändrades detta till två regioner 1. Region Mariehamn (IFK) och 2. Region Norra (FCÅ) och mellan åren 2016-2018 ändrades det till en enda region med IFK Mariehamn fotboll r.f. som ansvarig.

Region Åland 2019 - 2021

Efter att utvärdering har gjorts under 2018 har ett nytt upplägg och avtal tagits fram, som gäller åren 2019 - 2021. Det innebär att vi återgår till tre regioner;

1. Region Mariehamn (IFK) 

Kontakt: Thomas Fonsell 
Tel:16335 / 040-514 99 55

Kontakt: Johan Carlsson
Tel: 0457-3424697

2. Region Södra (JIK) 

Kontakt: Gary Williams 
Tel: 040-835 71 99

3. Region Norra (FCÅ)

Kontakt: Rezgar Amani
Tel: 040-353 13 37

Region Åland ansvarar för det ​praktiska u​te på fältet inom följande områden:

1. Utbilda tränare, ledare och andra intresserade i föreningarna

2. Spelarutbildning

3. Skol- och daghemsfotboll

4. Tävling för barn och ungdom