Västra regionens tävlingsorganisation

I samband med Bollförbundets organisationsförändring (Seurojen Palloliitto) blir det ändringar i personalen.

I framtiden bildar nuvarande Västra-Finlands, Tammerfors, Vasa och Mellersta-Österbottens distrikt Bollförbundets Västra regionen.

Åland är en egen region i Bollförbundet, men samarbetar med Västra regionen i tävlingsverksamheten.

Västra regionen är uppdelad i tre närområden, dessa är:

Region A: nuvarande Västra-Finlands distrikt
Region B: nuvarande Tammerfors distrikt
Region C: nuvarande Vasa ja Mellersta-Österbottens distrikt

Följande personer hör till Västra områdets tävlingspersonal:

Mikael Westerback (tävlingschef), ansvara bland annat för ledning och administration av regionens tävlingsverksamhet.

Tommi Nummijoki (tävlingssakkunnig), ansvara bland annat för A-områdets serier och till detta hörande serieadministration och andra till detta relaterade dagliga uppgifter.

Ilkka Virtanen (tävlingssakkunnig), ansvara bland annat för B-områdets serier och till detta hörande serieadministration och andra till detta relaterade dagliga uppgifter.

Sami Paavolainen (tävlingssakkunnig), ansvara bland annat för C-områdets serier och till detta hörande serieadministration och andra till detta relaterade dagliga uppgifter.

Roope Nutikka (domarsakkunnig), ansvara för hela västra regionens domarverksamhet och till detta relaterade dagliga uppgifter.

Sami Kattelus (tävlings- och domarsakkunnig), fungerar som stöd i det dagliga arbetet åt A och B områdets tävlingssakkunniga och åt västra regionens domarsakkunnige.

Kontaktuppgifter:

Mikael Westerback, 050 567 9750
Tommi Nummijoki, 050 567 1463
Ilkka Virtanen, 040 578 4214
Sami Paavolainen, 050 546 3119
Roope Nutikka, 050 373 2077 (fr.o.m. 1.1. 040 644 9409)
Sami Kattelus 040 050 7998

Personalens e-mail: förnamn.efternamn@palloliitto.fi

Anmälningsdirektiv för Västra regionen fotbollssäsongen 2020

Regionens tävlingsansvariga anmäler senast under vecka 49 de lag som har erhållit serieplats enligt förra säsongen placering. Efter detta skall föreningen eller laget bekräfta anmälningen senast då berörda serieplats skall vara bekräftad.

Övriga anmälningar görs av FÖRENINGEN (Länsi Jalkapallo 2020), och laget eller föreningen bekräftar anmälningen.

Herrarnas Trean-Femman, bekräftas senast 31.12.2019.

Övriga serier för vuxna, bekräftas senast 31.1.2020.

P20-P12 och T18-T12, bekräftas senast 31.1.2020.
Med undantag av Ligaplatserna och de platser i Ettan, som skulle vara bekräftade senast 30.11.

P11-P6 och T11-T7, bekräftas senast 29.2.2020.
Med undantag av Ligaplatserna i A och B området, som skall vara bekräftade senast 31.1.2020
Lagen som spelar i Ligan på B området skall i samband med bekräftande av anmälan välja nivå 1-5 åt laget.
Vi rekommenderar att även övriga lag meddelar nivån om detta efterfrågas i samband med bekräftande an anmälan.

Hela serieutbudet finns i Taso: Länsi Jalkapallo 2020.
Anmälda lag >>

Målsättningen är att serierna och zonerna kommer att bildas såsom distriktets serier var förra säsongen, detta trots att de olika distriktens lag anmäler sig till samma region.

Vid frågor kontakta tävlingsteamet ovan.