Vårmötet uppskjutet

Ålands Fotbollförbunds ordinarie vårmöte flyttas fram på obestämd tid med anledning av undantagstillståndet.

Nytt datum meddelas senast en vecka innan mötet.

Samtliga medlemsföreningars kontaktpersoner har tidigare meddelats per e-post.