UEFA B på svenska i Vasa

Information har också gått ut till föreningarna. Är du behörig och intresserad, kontakta din förening eller ÅFF senast den sista januari.

Kursdatum:
Del 1 22-24.2.2019
Del 2 15-17.3.2019
Del 3 12-14.4.2019
Del 4 26-28.4.2019 – kan komma att arrangeras på Åland.