Tränarutbildning C-nivå genomfördes

Förra helgen hölls en C-tränarutbildning som behandlar träning för barn 6-12 år. Kursen omfattar 16 timmar och är det första steget i tränarstegen. Kursledare för kurserna i tränarstegen på Åland är Region Ålands Johan Carlsson. Följande deltagare genomgick kursen; Conrad Wahlsten, Soroush Mahmoudi, Stefan Mattsson, Sebastian Boman, Jonas Smeds, Daniel Häggblom, Wilma Sandvik, Gunnar Löfström, Chris D'Cruz, Susann Simolin, Dan Mikkola, Markus Eriksson och Alex Östergård.