Tidig elitsatsning - föreläsning

Selektion och rangordning inom barn- och ungdomsidrott. Diskussionen om hur barn- och ungdomsidrotten ska bedrivas och organiseras pågår ständigt. De flesta idrotter har en talangutvecklingsstrategi som baseras på selektionssystem. De kan vara uppbyggda på olika sätt, omfatta olika många åldersgrupper, selektera olika hårt och vara olika framgångsrika. Men de har som minsta gemensamma nämnare att de antas kunna hitta de barn och ungdomar som kommer att bli bäst i vuxen ålder.

I en studie har Tomas Peterson tillsammans med ett antal kollegor följt en årgång flickor och pojkar födda 1984 genom barn- ungdoms- och seniorfotbollen. Ett av de mest entydiga resultaten från studien är att biologisk ålder förklarar individuella framgångar inom fotbollsförbundets utbildningsverksamhet (13-19 år). Materialet tyder på att urval utifrån fysisk mognad startar redan i föreningarnas barnverksamhet (5-12 år), att den redan har fått tydliga effekter vid tretton år och att den fortsätter och förstärks på föreningsnivå upp till sexton år. Att elitsatsa på barn och ungdomar är ett självmål, även rent elitmässigt. Genom att selektera i tidiga år riskerar vi att missa 3 av 4 talanger.

Föreläsare:
Tomas Peterson, professor i Idrottsvetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning vid Malmö högskola. Författare till boken ”Talangutveckling eller talangavveckling”.

Målgrupp: Tränare, Ledare, Föräldrar, Lärare
Tid: Torsdag 13 oktober kl 18.30 – 20.30
Plats: Ålands Lyceum
Avgift: Kostnadsfri föreläsning
Anmälan: www.alandsidrott.ax (se föreläsningar och kurser) Sista anmälningsdag är 10 oktober.