Tävlingsbestämmelser och Representationsbestämmelser Uppland 2016

Nu finns Tävlingsbestämmelserna och Representationsbestämmelserna 2016 utlagda på hemsidan.

Bestämmelserna finns att hämta i Dokumentbanken.

Klicka här för att komma till aktuell sida.