Svenskspråkig fotbollskoordinator

Finlands Bollförbund söker en svenskspråkig fotbollskoordinator. Uppdraget går ut på att ansvara för och utveckla Finlands Bollförbunds svenskspråkiga (och engelskspråkiga) service i hela Finland.

Din placering för tjänsten är på Åland. Som Finlands Bollförbunds svenskspråkiga fotbollskoordinator (även på engelska) har du ansvaret för att ta fram en plan hur den svenskspråkiga servicen ska vara organiserad i framtiden. Du fungerar som projektkoordinator för att implementera planen inom hela organisationen. Din roll innebär att du är kontaktperson inom hela bollförbundet när det gäller ärenden kring den svenskspråkiga servicen i hela Finland. Du ansvarar även för att säkerställa att alla nödvändiga dokument inom FBF ska finnas tillgängliga på svenska samt också på engelska när det är nödvändigt.

Läs mer här >>>