Spel på automater från PAF

Information om förändrade regler gällande spel på automater från PAF

Idrottsrörelsen har fått en förfrågan från Ålands Penningautomatförening (PAF) om att hjälpa till att sprida budskapet kring de nya reglerna som gäller från den 1.1.2015 för spel.

Genom förändrad lagstiftning gäller nu att man måste vara 18 år för att få spela oavsett om någon förälder, ledare eller annan ansvarsperson är med.
PAF vill att idrottsrörelsen genom sin struktur hjälper till med att informera alla föreningar, ledare och idrottare genom att vid inbjudningar, seriespel osv. skicka med information.

PAF har tagit fram information om 18+ som finns på tre språk. Klicka här för att ladda ned informationen