Senaste info från Upplands FF

Under onsdagen, den 12 maj, kom Regeringen (Sverige) och Folkhälsomyndigheten med uppdaterad information kring de just nu rådande restriktionerna. Smittskyddsenheten i Region Uppsala har även meddelat att de lokala restriktioner som varit rådande kommer att hävas den 16 maj. Upplands FF:s Tävlingskommitté, TK, hade med anledning av detta ett extrainsatt möte under torsdagen. 
För seniorer, det vill säga spelare födda 2001 och tidigare, innebar det lättnader från och med 1 juni, där det föreslås bli tillåtet att i mindre skala bedriva tävlingsidrott. Folkhälsomyndigheten kommer, i närtid, att återkomma med mer detaljerade uppgifter kring dessa föreslagna justeringar. Mer information via länkarna:

Information barn- och ungdomsfotboll 

Information seniorfotbollen