Projekt- och verksamhetsbidrag till flick- och damfotboll

Ålands Fotbollförbund (ÅFF) avser fördela 25 000 euro extra medel för projekt- och verksamhetsbidrag till de åländska föreningarna 2019-2021, det vill säga drygt 8300 euro per år.
År 2018 var 73% av alla fotbollsspelare pojkar/män, 93% av alla registrerade tränare är män och 93% av alla licensierade domare är män, på Åland.
ÅFF gör därför en riktad satsning på att öka antalet flick- och damspelare på Åland, få fler utbildade kvinnliga tränare, ledare och domare under åren 2019-2021.
Det är ett treårigt projekt där ÅFF delar ut ekonomiska bidrag för projekt och utökat verksamhetsstöd för satsningar som främjar utvecklingen inom flick- och damfotbollen på Åland.

Läs mer i bilagan till höger ->
Ansökningsformulär till höger ->