Ordinarie Vårmöte - nytt datum spikat

Den 7.5.2020 fastställde styrelsen ett nytt datum för Vårmötet.

Ålands Fotbollförbunds medlemsföreningar kallas härmed till förbundets ordinarie vårmöte torsdagen den 11.6.2020 kl.18.00 i Idrottens Hus, Östra Esplanadgatan 7 i Mariehamn.