Ordinarie Vårmöte

Ålands Fotbollförbunds medlemsföreningar kallas härmed till förbundets ordinarie vårmöte tisdagen den 20.4.2021 kl.18.00 i Idrottens Hus, Östra Esplanadgatan 7 i Mariehamn.
Agendan är skickad till föreningarna den 18.3.2021 och kan även ses här till höger.

OBS! Mötet kan komma att hållas digitalt beroende på Corona restriktioner. Detta meddelas minst en vecka innan vårmötet.