Ordinarie Höstmöte

Medlemsföreningar i Ålands Fotbollförbund, kallas härmed till förbundets ordinarie höstmöte, tisdagen den 13 oktober 2020  klockan 18:00, Idrottens Hus.

Samtliga medlemsföreningars kontaktpersoner har tidigare meddelats per e-post.

Närvaro meddelas till ÅFF kansli senast på måndag den 12 oktober före klockan 12:00.