Nyhetsbrev från Finlands Bollförbund

Seurojen Palloliitto (föreningarnas bollförbunds) - nyhetsbrev/Maj 2019

Den finska fotbollens framgång är kritiskt förknippad med arbetet, som görs i föreningarna. Därför är bollförbundets huvudarbete att producera sådana tjänster, som hjälper föreningarna till framgång.  

Seurojen Palloliitto (=föreningarnas bollförbund) är ett utvecklingsprogram, med målet att bygga en serviceinriktad, smidig organisation. I och med förnyandet förenas distrikten och centralorganisationen, som tidigare fungerat som självständiga föreningar, till en nationell organisation. Målet är att flytta en betydande mängd resurser från ledningen, så det syns i realiteten.  Även de lokala förtroendevalda och deras uppgifter blir förnyade. Det förnyade bollförbundet kör igång sin verksamhet from 1.1.2020.

Läs mer i bilagan til höger >