NATIONELLA SERIER FÖR UNGA OCH ALLA REGIONALA SERIER STARTAR

Med beaktande av regeringens beslut och rekommendationer gjorda den 4.5. och hälsomyndighetens riktlinjer kommer Finlands Bollförbund att starta de nationella serierna för unga och alla regionala serier i juni. När det gäller de nationella huvudserierna informeras om starten separat för varje serie.

Bollförbundets tävlingsverksamhetens beslut onsdagen 6.5.

- Vid alla matchtillfällen beaktas och följs hälsomyndigheternas riktlinjer och specifikationerna som utfärdats av de regionala myndigheterna.

- Serieverksamheten kommer att börja från vecka 24 (8.6.-), dock så att de första matcherna i serier som spelas i 11mot11 kommer att spelas tidigast lördagen 13.6.

- Matchprogrammen kommer att infatta hela säsongen och inga nivåändringar (avancemang och degraderingar) kommer att ske mitt i säsongen.

- I de nationella serierna för unga kommer de kval som inte ännu är klara att spelas klart varefter matchprogrammet görs för serierna. Serierna startar så snabbt som möjligt efter avslutat kval.

- Alla anmälningar till serierna gäller automatiskt och inga nya anmälningar behövs.

- Om ett lag emellertid vill dra tillbaka sin serieanmälan av någon anledning, skall detta göras skriftligen till berörd tävlingsarrangör (kontaktuppgifter nedan) senast söndag 10 maj 2020 kl. 14:00. Uppsägning av serieanmälan inom tidsfristen leder inte till några ekonomiska påföljder för laget.

- Lagen informeras om de slutliga seriesystemen för de olika serierna (inkl. matchantalet) senast den 15.5.

- Matchprogrammen kommer att publiceras på ett sådant sätt att lagen har tillräckligt med tid att förbereda sig för seriestart och / eller till exempel att flytta matcher.

- För att serien ska kunna starta flexibelt kan matchprogram publiceras i delar, om det behövs, genom att först publicera de första 2-3 omgångarna och sedan resten av matcherna efter seriestart.

- Förkortade seriesäsongen och eventuella minskade matchantalet kommer att beaktas då föreningarna fakturerades för deltagar– och andra avgifter.

- Bollförbundet och dess regioner strävar efter att ge lagen bästa möjliga serieverksamhet med hänsyn till omständigheterna, och därför diskuterar tävlingsverksamheten skilt de möjliga behoven för att ändra seriespecifika regler och bestämmelser. Föreningar och lag kommer att meddelas separat om dessa i slutet av maj.