Kanslitider

Från midsommar fram till den 15 augusti är kansliet obemannat. Då kommer Sportchefen Daniela Haglund tillbaka från semestern.

Under tiden vänligen kontakta ÅFF:s ordförande Krille Mattsson, i första hand via e-post: krillemattsson@gmail.com. Vid akuta ärenden är det möjligt att ringa på mobilnummer 0457-5267 230.

Om ni har frågor eller behöver hjälp med systemen TASO eller Spelplats (Pelipaikka) kan ni kontakta Mikael Westerback per e-post: mikael.westerback@palloliitto.fi.
Viktigt! inled ditt mejl i ämnesraden med "Åland - sedan er rubrik för mejlet".