Kansliet underbemannat fram till 30.5

ÅFF:s kansli kommer fram till 30.5 att vara underbemannat pga. sjukfrånvaro. Under tiden går kan Zacharias Fjellander kontaktas angående poolspel (zacharias.fjellander@gmail.com eller 045 1259 136) eller i andra ärenden ordförande Heidi Kullberg (heidi.kullberg@outlook.com, 050 4117188).