Kansliet sommarstängt 22.6 - 5.8

Vid brådskande ärenden kontakta ordförande Krille Mattsson, tel: 0457-526 72 30. 

Vid domarfrågor kontakta Josef Fagerholm, tel: 0457-374 97 66.

För hjälp med Pelipaikka/TASO kontakta i första hand Mikael Westerback, tel: 050-567 97 50.

Trevlig fotbollssommar!