Jämställdhetsundersökning presentation

I september började högskolepraktikanten John Eriksson, på uppdrag av Ålands Fotbollförbund, arbeta med en kartläggning av jämställdheten inom åländsk fotboll. 
John har haft i uppdrag att, genom bland annat litteraturstudier och intervjuer, ta fram material till en studie med syfte att:

1) Kartlägga jämställdheten inom fotbollen på Åland - hur jämställd är fotbollen på Åland, kvantitativt och kvalitativt?

2) Kartlägga hur föreningar och förbund i närområdet arbetar med jämställdhet - vilka riktlinjer och policys gäller, vilka utmaningar finns, vilka åtgärder fungerar bäst?

John kommer att presentera arbetet torsdagen den 14 november klockan 18:00 i Ålands lyceums auditorium. Välkomna!