Information från Upplands FF tävlingskommitté

Pandemin håller ett fortsatt hårt grepp om samhället och vi befinner oss just i den så kallade tredje vågen. De nuvarande restriktionerna, där bland annat fotboll i matchform innefattas, gäller för närvarande fram till den 2 maj. Den tidigare informationen, där våra seriepremiärer flyttades fram till detta datum, gäller behöver således uppdateras. Med anledning av den stora osäkerhet som råder kring eventuella lättnader kring restriktionerna har Upplands FF:s Tävlingskommitté fattat följande beslut på sitt senaste möte den 8 april avseende tävlingssäsongen 2021.

Läs mer i bilagan till höger >