Info från FBF/Västra regionen

Bollförbundets Västra region har tillsammans med Bollförbundets centralkontor och övriga regioners tävlingsfunktionär gjort planerna nedan för hur vi skall komma igång med serierna i respektive region. Förverkligandet av planen beror dock helt på den regionala och lokala sjukdomssituationen och myndigheternas beslut. Bollförbundet för diskussioner med sjukvårdsdistrikten och vi strävar efter att påverka tolkningar så att de är konsekventa och därmed ge oss en möjlighet att starta tävlingsverksamheten så snart som möjligt.
Informationen har redan skickats ut till alla berörda lags kontaktpersoner.

Läs mer här (längst ner på svenska) >>>