Idrott för alla och prideparad

En föreläsning, tisdag 18 augusti 18:30 på Ålands Lyceum, om hur idrotten kan arbeta mot kränkningar och för en inkluderande idrott. Här kan idrotten få fler och nya verktyg för att arbeta för en inkluderande och bättre idrott.

Frågor föreläsningen kretsar kring är bland andra; Hur påverkar normer i idrottsmiljön våra val och möjligheter att utvecklas? Vilka förväntningar finns det på hur en idrottare ska se ut och bete sig? När fungerar de förväntningarna och föreställningarna exkluderande? Hur påverkas idrottare av tränarens värderingar och uttryckssätt? Föreläsningen kommer att belysa frågor som berör hur idrotten kan arbeta för att motverka sexism, rasism, homo- och transfobi?

Föreläsare är Sofia B Karlsson som tidigare arbetat hos AIK fotboll.

Anmälan senast fredag 14 augusti! Läs mer i bilagan "Idrott för alla".

Dessutom skall idrotten delta på paraden på lördagen den 22 augusti och här skulle det vara roligt om vi skulle bli många från idrotten. Så häng med ni också! Då kan det vara trevligt om vi klär oss i våra förenings tränings eller tävlingskläder så det syns att vi kommer från idrotten. Ta gärna med nåt redskap som symboliserar från vilken idrott vi kommer. Start lördag 22 augusti kl 16 vid Mariepark i Västra hamnen, uppställning från kl 15.30. Idrotten kommer att få en plats i paraden så leta upp idrottsfolket. Här kan du läsa mer om paraden, se rutten på en karta med mera...