Höstens tränarutbildningar på Åland

Följande tre tränarutbildningar erbjuds i höst;

INLÄRNING AV TEKNISKA FÄRDIGHETER
Denna ingår i tränarens utbildningsstege (FBF). Denna kurs är främst ämnad tränare som tränar barn upp till 13 år och inte gått någon kurs, endast gått FBF startkurs eller endast gått den svenska C-kursen. OBS! Tränare som vill gå vidare till UEFA C – måste ha gått denna kurs före. Fyra måndagskvällar blandat med teori och praktik.

Datum: 4 oktober, 11 oktober, 18 oktober, 25 oktober

Tid: 18:00 -  22:00

STARTKURS
Detta är det första steget i tränarutbildningen (FBF) och riktar sig främst till nya, icke tidigare utbildade, tränare för barn 11 år och yngre. Både teori och praktik ingår. Kursen består av två dagar, men mellan del 1 och del 2 skall också tränarna dra en träning som observeras av en utbildare. Samt att en hemuppgift tillkommer efter del 2.

Datum: 6 november del 1 och 4 december del 2 

Tid: 9:00 - 19:00

FOTBOLLSTRÄNING FÖR BARN
Kursen Fotbollsträning för barn (FFB) är följande kurs efter Startkursen i FBF:s utbildningsstege. Denna kurs riktar sig främst till tränare som tränar barn i åldern 5-11 år. Under kursen fördjupar vi oss i de ämnen som behandlades under Startkursen. Obs! Även om du inte fungerar som tränare i denna åldersgrupp måste du gå kursen för att kunna gå vidare i FBF:s utbildningsstege. Deltagarna skall också dra en träning som observeras av en utbildare.

Kursen består av tre delar/dagar;

Datum: 13 november via teams/zoom och 11 - 12 december teori och praktik 

Tid: 9:00 - 18:00

LÄS MER I BILAGAN TILL HÖGER >>>