High Five - Trygg idrott för alla!

Ålands Idrott vill jobba vidare med att stärka föreningarnas arbete med riktlinjer och bestämmelser för barn och ungdomsidrotten.
De erbjuder en utbildning med syfte att skapa beredskap och rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera diskriminering och kränkningar i den egna föreningen.
Resultatet blir en handlingsplan för både förebyggande arbete och med konkreta åtgärder för hur ni kan agera om eller när något händer.
Läs mer i bilagan till höger >