Grundkurs för domare

De senaste åren har varit utmanande från domarhåll eftersom antalet aktiva domare har minskat samtidigt som antalet matcher har ökat.

Grundkursens fokus ligger på spelreglerna samt domarens uppgifter före, under och efter match. Förutom deltagande i grundkursen krävs ett godkänt regelprov samt godkänt snabbhets- och konditionstest för att man skall få döma seriematcher på Åland.

Regelprov och löptester genomförs ej vid skolningen utan vid ett senare tillfälle under våren tillsammans med de redan aktiva domarna. Idén med gemensamt tillfälle för regelprov och löptest är att man som ny domare lätt skall få kontakt med mer erfarna domare som man kan vända sig till med frågor som kan uppkomma då man börjar döma.

Efter avlagd grundkurs, regelprov och löptest ligger vägen öppen för domarkarriären ända till Champions league eller VM-final för den som vill prova om vingarna bär så långt!

För vem: för alla intresserade, från 13 år äldre

Var: Idrottens hus, ÅFF, Östra Esplanadgatan 7, 22100 Mariehamn (kan ändras)

Längd: två skolningstillfällen (1,5-2h/tillfälle)

Tid: tisdag 13 mars och onsdag 28 mars klockan 19:00

Hur många: maxantalet till denna skolning är 18 personer. Vid behov anordnas ytterligare en skolning.

Kursdragare: Josef Fagerholm och Gustav Mattsson

Anmälan: senast den 5 mars 2018 till Ålands fotbollförbund (ÅFF) per e-post 

Frågor: Josef Fagerholm tel: 0457-3749766, per e-post

Kostnad: gratis!