Fördjupning i träningslära

En kurs med målet är att ge dig som deltagare en fördjupad kunskap i träningslära och om hur man ska bedriva träning för ökad prestation. Innehållet bygger på vetenskap och de senaste rönen. Efter kursen har du större kunskap att kritiskt kunna analysera och  utveckla olika träningsupplägg.

Målgrupp: Tränare för ungdomar från 15 års ålder. Du behöver ha grundläggande kunskaper i anatomi, fysiologi och träning. Det betyder att du har gått någon kurs i fysiologi, idrottsvetenskap eller träningslära på folkhögskola, högskola eller universitet, eller tillgodogjort dig i huvudsak motsvarande kunskaper genom kurser inom idrottsrörelsen eller i andra sammanhang.

Föreläsare: Tommy Lundberg, PhD, Inst för Laboratoriemedicin, avdelningen för klinisk fysiologi

Läs mer i bilagan till höger >