Domarsatsning

Nu är det klart vilka våra nya medarbetare blir på domarsidan:

Domaransvarig: Mattias Gestranius.

FIFA-domaren Mattias Gestranius fungerar som domaransvarig på Åland under 2019. Rollen är att vara att vara länken mellan ÅFF och FBF i domarfrågor. Mattias kommer även att utbilda våra aktiva domare, genomföra FBF:s domartester och placera de åländska domarna på rätt nivå. Mattias som bor i Åbo, kommer till Åland regelbundet, för att se våra aktiva domare, ge dem feedback och kommer att ha en god dialog med domarcoacherna och domartillsättaren.

Domarcoacher: Heidi Kullberg och Joel Iverlöv.  

Joel och Heidi ska främst jobba med att utbilda unga spelledare/domare, följa upp dem under deras första 5-6 matcher, följa upp sina adepters utveckling, och föra statistik samt kartläggning av domarna, samt ha kontinuerlig kontakt med domarna under säsong.
Joel och Heidi arrangerar utbildningar och skall vara mycket på fältet. Joel och Heidi har i uppdrag att kartlägga domarbehovet med ÅFFs medlemsföreningar, skapa en utbildningsplan och bägge bör om möjligt även delta när grund- och fortsättningskursen arrangeras, samt allmänna domarträffar.

Domartillsättare: Josef Fagerholm.

Utser domare till, ÅM- och seriematcher i distriktsserier, främst 11-manna. Lagen som är 13 år eller äldre lägger in sina träningsmatcher i TASO, senast 14 dagar innan match, för att få hjälp med domartillsättning. Domartillsättaren sköter inmatning av domare och domarna sköter om matchernas uppföljning via administrationsverktyget TASO. Månatligen begärs förhinder in, senast den 15:e varje månad, av domarna och senast den 25:e varje månad skall följande månads matcher vara tillsatta. Josef fungerar som ett bollplank för domare som behöver byta ut sina tilldelade matcher. Det är dock på domarens eget ansvar att få en ersättare som uppfyller klassificeringskravet. Ansvarar för att ta hjälp av Upplands fotbollförbund eller andra finska distrikts domarklubbar för att få domare till de matcher då den åländska domarkåren ej räcker till. Josef får ta hjälp av Mattias om domarsituationen på Åland inte räcker till.

Läs/lyssna mera i våra medier: 

https://www.nyan.ax/sport/finlands-basta-domare-utmanar-ligaprofilerna/ 

https://alandsradio.ax/sport/domarteam-ska-inspirera-och-utbilda 

Spelledarkurser - för att döma 12 åringar och yngre i t ex poolspel, vinterserie och turneringar kommer så småningom att genomföras i samarbete med föreningarna.

Grundkurs - för att döma på serienivå ungdomar och äldre, är spikad till lördag 9 mars mellan 10.00-18.00 och söndag 10 mars mellan 9.00-13.00. Mer info inom kort.

Frågor?
Kontakta Ålands Fotbollförbund eller tel 16856.