DL 5.9 för medlemsföreningar att ansöka om medel från ÅFF

Enligt avtal mellan ÅFF och FBF erhåller ÅFF årligen ett belopp vars syfte är fastställt i samarbetsavtalet. ÅFF har under sitt möte 11.8.2022 fastställt fördelningsprinciper för dessa medel och ÅFF:s medlemsföreningar ombeds skicka in ansökan med följande information till fotboll@idrott.ax senast den 5.9.2022:

Basbidrag

  • Har er förening minst ett lag som deltar i tävlingsverksamhet år 2022? (För domarklubbens del förutsätts minst 1 planerat utbildningstillfälle under den ifrågavarande säsongen)

Utvecklingsbidrag

  • Har er förening startat upp eget/egna lag i egen regi eller aktivt erbjudit juniorer i åldern 5-8 år i sitt upptagningsområde börja spela fotboll i en samarbetsklubb?
  • Har er förening för juniorer (både killar och tjejer) i ålder 9-17 år erbjudit akademiverksamhet i egen regi, eller aktivt erbjudit era juniorer att delta i en akademiverksamhet i en samarbetsklubb?
  • Har er förening fört aktiv dialog med andra föreningar om samarbete om någon åldersgrupp riskerar bli för liten för att bedriva ett eget lag?
  • Hur många juniorer i åldern 5-17 år har ni er förening? Framledes räknas som spelare en sådan som finns i TASO, men detta år kan undantagsvis även en juniorspelare som på annat sätt kan anses tillhöra föreningen berättiga till bidrag.

Notera att ÅFF styrelse detta år kan göra en skälighetsprövning då fördelningsnyckeln inte varit godkänd innan säsongen.