Årets idrotts- och fritidsledarstipendium

Den 1 maj under Lions loppmarknad på torget, tilldelades vår unga domare Soroush Mahmoudi, Lions Club Mariehamns pris och stipendium "Årets idrotts- och fritidsledarstipendium".

Stipendiebeloppet är på 500 e och stipendiaten får även under ett år ta hand om vandringspriset "Smulles pokal".

Kriterier: Unga som tagit på sig ansvaret att erbjuda barn och ungdomar en vettig fritidssysselsättning.
Kan delas ut till enskild person eller ledarteam vars ålder är högst 20 år och är boende i Mariehamn.