Åländsk fotboll genererar hela 7,6 miljoner för samhällsnyttan

Hela den åländska fotbollen har analyserats och den genererar 7,6 miljoner euro för

samhället.

- Det här är en bekräftelse på hur viktig den åländska fotbollen är för det åländska

samhället, konstaterar ÅFF:s avgående ordförande Krille Mattsson.

 

Den åländska fotbollen har analyserats enligt UEFA:s SROI-modell. SROI står för Social

Return on Investment, som är ett vedertaget begrepp för att synliggöra hur mycket värde

verksamheten bidrar med.

Det totala värdet för samhället på 7,6 miljoner euro är fördelat på 1,9 miljoner euro i sociala

effekter, 2,6 miljoner euro i hälsobesparande effekter och hela 3,1 miljoner euro i direkta

ekonomiska effekter för samhället. Analysen är gjord på basen av 2019-års siffror, det vill

säga före pandemin bröt ut.

 

Ålands fotbollsförbunds avgående ordförande Krille Mattsson framhåller att analysen är ett

kvitto på att hela den åländska fotbollen gör ett oerhört värdefullt arbete för det åländska

samhället.

 

Noteras kan att värdet är högre än 7,6 miljoner euro eftersom IFK Mariehamn Ab (ligalaget),

föreningarnas inomhusverksamhet och turneringsverksamhet inte ingår i analysen.

 

Läs mer om UEFA GROW & UEFA SROI i bilagan till höger >>>