Ålands fotbollförbund söker en högskolepraktikant

Ålands fotbollförbund söker en högskolepraktikant som under tre månader ska arbeta med en kartläggning av jämställdheten inom åländsk fotboll.
Praktikanten ska genom litteraturstudier, intervjuer och workshops ta fram material till en studie med syfte att:
1) Kartlägga jämställdheten inom fotbollen på Åland - hur jämställd är fotbollen på Åland, kvantitativt och kvalitativt?
2) Kartlägga hur föreningar och förbund i närområdet arbetar med jämställdhet - vilka riktlinjer och policys gäller, vilka utmaningar finns, vilka åtgärder fungerar bäst?

Kartläggningen ska resultera i en rapport och ett seminarium som hålls senast i november 2019. Praktikanten handleds av sportchefen och jämställdhetsutskottet. Vi söker dig som studerar eller har dokumenterat intresse för genusvetenskap och idrottsvetenskap. Du bör ha god språkbehandling, vara strukturerad och ha förmåga att hantera stora mängder information. Det är en fördel om du trivs med att arbeta självständigt. Kännedom om åländsk idrott är meriterande. Tidpunkt för uppdraget, max 10 veckor: Praktiktiden kan förläggas enligt överenskommelse mellan praktikanten och arbetsgivaren, dock ska arbetet vara avslutat inom november 2019. 

Så ansöker du om högskolepraktikplats:
https://www.ams.ax/hogskolepraktikplatser