ÅFF:s rekommendationer med anledning av Coronaviruset

Coronaviruset har fortsatt spridning både i våra närliggande områden som globalt. Nu påverkar det även idrotten och därmed även fotbollen på Åland.
ÅFF rekommenderar därför alla i fotbollsfamiljen att hålla sig uppdaterad över vad myndigheterna informerar när det gäller rekommendationer med anledning av Coronaviruset.

ÅFF avråder från att resa utanför Åland eller att ta emot gästande lag till Åland.

Det finns en risk för både insjuknande och smittspridning samt att man hamnar i karantän vid hemkomst från resor. ÅFF vill poängtera att det förstås är upp till var och en att avgöra om man reser utanför Åland på matcher eller turneringar, eller om man tar emot gästande lag till Åland.

Finlands regering informerade följande 12.3.2020:

  • Alla publikevenemang med över 500 deltagare avbokas fram till slutet av maj.
  • Mindre publikevenemang rekommenderar regeringen också att också ställs in.

ÅFF har i dagsläget ingen information om hur detta kan påverka kommande säsongs seriespel i Finlands bollförbunds eller Upplands fotbollförbunds regi.

ÅFF ser i dagsläget ingen anledning att begränsa de åländska föreningarnas träningar och lokala åländska matcher. Om någon känner förkylningssymptom ska man stanna hemma och inte delta i aktiviteten. I samband med matcher bör handskakningar undvikas. Varje individ bör sköta sin handhygien på bästa tänkbara sätt, genom att ofta tvätta händerna med tvål och rinnande vatten.

Mer information hittar ni på https://www.ahs.ax

Via hemsidan hittar du även länkar till Institutet för hälsa- och välfärd (Finland) - https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19

Folkhälsomyndigheten (Sverige) - www.folkhalsomyndigheten.se 

Utrikesministeriets resemeddelanden - https://um.fi/aktuellt/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/koronavirustilanne-ja-umn-matkustustiedotteet?fbclid=IwAR0F4C0EQOI5FDfLRU9heho8qWNZtN_TERYbfo0PWDesKs1FH8s-Jng-jgY  

Mariehamn 12.3.2020

Har ni frågor eller funderingar kan ni kontakta:

Sportchef Daniela Haglund, tel:16856, fotboll@idrott.ax 

ÅFF-ordförande Krille Mattsson, krillemattsson@gmail.com