ÅFF kansli stängt tillsvidare

ÅFF:s kansli har stängt tillsvidare p.g.a. sjukdom.

Vänligen kontakta ÅFF:s ordförande Krille Mattsson under denna tid, i första hand via e-post: krillemattsson@gmail.com. Vid akuta ärenden är det möjligt att ringa på mobilnummer 0457-5267 230.

Om ni har frågor eller behöver hjälp med systemen TASO eller Spelplats (Pelipaikka) kan ni kontakta Mikael Westerback per e-post: mikael.westerback@palloliitto.fi.
Viktigt! inled ditt mejl i ämnesraden med "Åland - sedan er rubrik för mejlet".