Tutor

Fortum Tutor programmet

Tutor programmet är ett unikt program, vars bärande idé är att utveckla färdigheterna hos ledare och tränare inom juniorfotbollen och ge dem redskap för träningsarbetet. Det gemensamma målet är att barnen får växa en i miljö som sporrar till rolig motion och gemensamma spelregler.

Målgruppen för Tutor-programmet är tränare för barn under 12 år. Man satsar särskilt på 5 - 8-åringar vars tränare behöver mest stöd och redskap för sitt träningsarbete. Med Tutor-verksamheten vill man garantera högklassiga träningar för de yngsta fotbollsspelarna samt ett motiverande och sporrande träningssällskap. I praktiken går Tutor programmet ut på att en utsedd Tutor under säsongen besöker föreningens träningar och matcher (laget) samt ger tips angående det praktiska.

Här kan man hitta tips och inspiration från Fortum Tutor. Observera att informationen är mestadels på finska.

Tutor Åland

I dagsläget finns ingen Tutor att erbjuda på Åland.