Spelregler

Spelets regler

Operation spelregler är obligatoriskt för samtliga lag upp till och med 15 års ålder. Det är dessutom önskvärt även i äldre årskullar. Spelreglerna skall diskuteras mellan både föräldrar och spelare, där gruppen överenskommer om vilka spelregler som ska gälla för laget under året. Före varje säsong uppgör alla fotbollslag Spelregler:

Spelregler för föräldrar och lagledning

Spelregeldiskussionerna förs utgående från den egna föreningens linje gällande utbildning och ledning. 

Diskutera i alla fall dessa punkter:

Fotbollens lekvärld: (11år och yngre flickor och pojkar)

Hur förverkliga HAM-regeln (=allas rätt till minst hälften av speltiden)?
Hur kan vi som föräldrar och ledare påverka laget mot sunda och drogfria levnadsvanor?
Hurudant språk använder vi i samband med träningar och matcher?
Hur säkrar vi en positiv och sporrande attityd gentemot andra fritidsintressen?
Hur förverkligar vi visionen att alla som hör till gruppen ges jämbördiga möjligheter till fotboll under träningar och matcher?
Hur försäkrar vi att barnens idrott är främst lekfull?
Vilka tränings- och matchmängder är lämpliga för spelarna/familjerna i laget?
Hur uppför vi oss vid planen, så att barnen får spela i fred?
 

Fotbollens kompis- och framtidsvärld (12-15 och 16-20 –åriga flickor och pojkar)

Hur fördelas speltiden mellan lagets spelare?
Vilka tränings- och matchmängder är lämpliga?
Hur försäkrar vi oss om att lagets spelare, ledare, föräldrar och övrig personal är drogfria i samband med all verksamhet i anslutning till laget?
Hur säkrar vi en positiv och sporrande inställning gentemot andra fritidsintressen?
Hurudant språk använder vi i samband med träningar och matcher?
Hur uppför vi oss vid planen, så att barnen får spela i fred?

 

Spelregler för spelare och lagledning

Spelregeldiskussionerna förs utgående från den egna föreningens linje gällande utbildning och ledning. 

Diskutera i alla fall dessa punkter:

Fotbollens lekvärld: (11år och yngre flickor och pojkar)

Hur förverkliga HAM-regeln (=allas rätt till minst hälften av speltiden)?
Hur säkrar vi en positiv och sporrande attityd gentemot andra fritidsintressen?
Hur förverkligar vi visionen att alla som hör till gruppen ges jämbördiga möjligheter till fotboll under träningar och matcher?
Hur försäkrar vi att barnens idrott är främst lekfull?
Vilka tränings- och matchmängder är lämpliga för spelarna/familjerna i laget?
Hurudant språk använder vi i samband med träningar och matcher?
 

Fotbollens kompis- och framtidsvärld (12-15 och 16-20 –åriga flickor och pojkar)

Hur fördelas speltiden mellan lagets spelare?
Vilka tränings- och matchmängder är lämpliga?
Hur försäkrar vi oss om att lagets spelare, ledare, föräldrar och övrig personal är drogfria i samband med all verksamhet i anslutning till laget?
Hur säkrar vi en positiv och sporrande inställning gentemot andra fritidsintressen?
Hurudant språk använder vi i samband med träningar och matcher?