Samarbetspartners

Samarbete

Ålands Fotbollförbund jobbar för distriktet Åland som finns under Finlands Bollförbund. Det åländska förbundet har även goda kontakter med den svenska sidan. Många av de åländska ungdomslagen deltar i Upplandsserier på den svenska sidan. Ålands Fotbollförbund samarbetar i Idrottens hus med andra idrottsförbund på Åland.

Bollförbund

Åländska takorganisationer