Representationsrätt

Att representera en förening

Det finns regler att följa gällande huruvida en spelare har rätt att spela. En spelare anses saknar spelrätt i följande fall:

  • Spelaren saknar spelpass.
  • Spelaren saknar representationsrätt i föreningen eller spelrätt i föreningens lag och denne kan inte representera annan förening utifrån farmavtal, samarbetsförenings-bestämmelserna eller bestämmelserna för gemensamt lag.
  • Spelaren har spelförbud.
  • Tävlingsarrangören konstaterar att spelaren saknar spelrätt
  • Spelaren saknar den tidigare föreningens eller tävlingsarrangörens givna speltillstånd.

Avgifter vid övergångar

Alla övergångar av spelare sköts via systemet Spelplats. Spelaren själv eller den nya föreningen kan lägga in en övergångsanhållan i PalloVerkko, varvid den gamla föreningen godkänner eller avböjer. Övergångar är avgiftsbelagda, om inte spelaren har varit vilande/inaktiv säsongen före.