Etiska regler byte av klubb

Rekommendationer vid spelarövergångar

Då spelsäsongen byts och/eller inför den nya säsongen kan det lätt hända att relationerna mellan två föreningar kommer på kant då spelare byter förening. Ofta är dessa helt naturliga övergångar tyvärr orsak till stridigheter mellan föreningar. Att en spelare byter förening är helt normalt, det som oftast ställer till med problem är då det saknas kommunikation mellan ansvarspersonerna i berörda föreningar. Den nya föreningen sköter oftast övergången via den nya spelaren och dennes familj och "glömmer" att diskutera med den tidigare föreningens ansvarspersoner. Vi vill uppmana alla som verkar inom fotbollen till ett ansvarsfullt och respektfullt handlande vid spelarövergångar.

Spelaren tar själv initiativ till en övergång

 • Vi uppmanar spelaren att genast informera sin egen tränare.
 • Meddela gamla föreningens tränings- eller juniorchef eller om sådan saknas föreningens/lagets kontaktperson.
 • Tillsammans med spelaren (dennes föräldrar) och gamla föreningens representant försöker vi säkerställs att övergången underlättar spelarens utveckling och minimera problem vid övergången
 • Gamla föreningen överlåter sådan information som berör spelarens utveckling (testresultat, träningsflit, eventuella tidigare skador m.m.).
 • Vid oklara situationer möjliggörs tidsbundna övergångar och retur till den gamla föreningen utan krav.

Nya föreningen tar initiativ till övergången

 • Kontakt med gamla föreningens tränings- eller juniorchef eller om sådan saknas föreningens/lagets kontaktperson spelarens intresse alltid som grund - ingen direktkontakt med spelaren!
 • Nya lagets tränare tar kontakt med spelaren och föräldrarna och informerar om fördelar, risker, tillvägagångssätt och presentation av nya laget.
 • Diskussion mellan den nya och gamla lagets tränare gällande överenskommelser att eventuellt komma tillbaka till det gamla laget samt info om spelarens individuella utveckling. Denna diskussion underlättar att den gamla föreningen godkänner övergången och även i fortsättningen bemöter spelaren uppmuntrande.
 • Säkerställ att spelarens skyldigheter mot sin gamla förening och lag i skick gällande avgifter m.m.
 • Registrera ändringen av spelarens representationsrätt.
 • Framförallt i Lekvärlden (under 12-år) skall det strävas till att barn tränar i den lokala föreningen nära hemmet!

Hela laget byter förening

Av olika anledningar kan situationer uppstå där hela laget måste byta förening. Rekommendationen är följande:

 • Föreningsledningarna diskuterar före övergången det praktiska och även saker som berör en eventuell serieplats.
 • Diskussion med spelarnas föräldrar, hur inverkar överflytten på spelarnas resande till träningarna och studerande?
 • Nya föreningen/laget presenteras för spelarna och deras föräldrar, såsom presentation av verksamheten (avgifter m.m.). Diskutera även gärna antalet spelare efter övergången och hur detta inverkar på speltiden i laget t.ex. med hur många lag deltar i tävlingsverksamheten.

Mera information om etiska rekommendationer utfärdade av Finlands Bollförbund finns att läsa här.