All Stars

Kvalitetsprogram - All Stars

All Stars heter Finlands Bollförbunds Barn- och ungdomsprogram som skapades 1999. Programmet har gett resultat i bland annat fler spelare, fler utbildade ledare, bättre tävlingsutbud och tydligare riktlinjer m.m. All Stars programmet är ett fotbollsprogram för varje barn och ungdom. Huvudmålet är att ge varje barn och ungdom en chans att utöva fotboll på sina egna villkor.

Varje barn och ungdom har rätt att röra på sig (spela) och känna sig viktig när han/hon deltar i klubbverksamhet. Utifrån forskning vet vi att ett uppmuntrande klimat och närvaro av en trygg vuxen gemensamt stöder barnets och ungdomens idrottsliga utveckling. Vilket betyder att alla har rätt till ett tryggt och uppmuntrande fotbollsintresse.

Med hjälp av All Stars –programmet tar den finländska fotbollsfamiljen sitt ansvar för barns och ungdomars liv.