TASO/Torneopal utbildning

På Idrottens Hus.

För minst en från varje medlemsförening, mellan 18:00 - 19:30.

För domaransvariga, mellan 19:30 - 21:00.

 

onsdag 27 januari 18:00 till 21:00